Parenteel van Joris Jans Baptist


Datum : 16 september 2009
 Generatie I

 
I.1    Joris Jans Baptist, verver en glazemaker, militair, geb. voor 1759 te Groningen, overl. vr 6-1819.
Otr. op 05-02-1774 te Groningen Trientje Obbes (I.2), geb. op 10-12-1749 te Groningen, overl. op 22-08-1819 te Groningen, dr. van Obbe Hindriks en Aaltien Jans.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter Baptist (II.1), ged. op 23-06-1776 te Groningen.
   2. v  Elsijn Baptist (II.2), ged. op 25-10-1780 te Groningen.
   3. m  Hendrik Jans/Martens Baptist (zie II.3).
   4. m  Jan Hinderikus Baptist (II.5), ged. op 13-02-1785 te Groningen.
   5. v  Fennegijn Baptist (II.6), ged. op 30-04-1788 te Groningen.
   6. m  Obbo Hendrik Baptist (zie II.7).
   7. m  Bernardus Joris Baptist (zie II.10).
   8. m  Jan Joris Batist (zie II.13).

Generatie II

 
II.3    Hendrik Jans/Martens Baptist, steenhouwersknecht, ged. op 26-03-1783 te Groningen, overl. op 21-04-1839 te Groningen, zn. van Joris Jans Baptist (zie I.1) en Trientje Obbes (I.2).
Otr. op 30-03-1805, tr. op 21-04-1805 te Groningen Jantien Tijl (II.4), geb. op 18-07-1787 te Groningen, overl. op 20-01-1848 te Groningen, dr. van Jacon Thiel en Catjen Bruins.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Kaatje Batist (III.1), geb. op 26-02-1826 te Groningen, overl. op 23-09-1826 te Groningen.

II.7    Obbo Hendrik Baptist, metselaar, ged. op 02-09-1789 te Groningen, overl. op 02-10-1852 te Groningen, zn. van Joris Jans Baptist (zie I.1) en Trientje Obbes (I.2).
Tr. (1) voor 1842 Margaretha Hopman (II.8), geb. op 25-12-1783 te Amersfoort, overl. op 11-03-1839 te Groningen, dr. van Kasper Hopman en Niesje Budding.
Tr. (2) op 23-01-1842 te Groningen Maaike Westerhuis (II.9), geb. op 13-02-1793 te Groningen, ged. op 13-02-1793, overl. op 01-11-1859 te Groningen, dr. van Hindrik Westerhuis en Christina Winsemius.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan Baptist (III.2), geb. circa 1825, overl. op 19-08-1857 te Groningen.

II.10    Bernardus Joris Baptist, fusselier onder de infanterie landmilitie, hoedemakersknecht, oppasser, verversknecht, geb. op 28-03-1792 te Groningen, ged. op 28-03-1792 te Groningen, overl. op 23-12-1869 te Groningen, zn. van Joris Jans Baptist (zie I.1) en Trientje Obbes (I.2).
Tr. (1) op 30-05-1819 te Groningen Lampke Coller (II.11), geb. te Groningen, ged. op 20-12-1797 te Groningen, overl. op 09-10-1827 te Groningen, dr. van Roelf Coller en Menste Harms.
Tr. (2) op 29-06-1828 te Groningen Aldegonda Elizabeth Scheen (II.12), naaister, ged. op 29-07-1797 te Groningen, overl. op 11-05-1853 te Groningen, dr. van Leonardus Scheen, tapper en winkelier, en Catharina Toesman.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joris Jan Baptist (zie III.3).
   2. m  Roelf Jans Batist (III.6), geb. op 05-02-1820 te Groningen, overl. op 26-04-1822 te Groningen.
   3. m  Bernardus Batist (III.7), militair, geb. op 19-01-1822 te Groningen, overl. op 26-03-1850 te Maros, Celebes.
   4. m  Roelf Coller Batist (III.8), geb. op 17-10-1823 te Groningen, overl. voor 1851 te Ned. Oost Indië.
   5. m  Harm Batist (III.9), geb. op 05-10-1825 te Groningen, overl. op 24-09-1826 te Groningen.
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Leonardus Batist (III.10), korporaal, geb. op 18-03-1830 te Groningen, overl. op 26-05-1851 te Groningen.

II.13    Jan Joris Batist, metselaar, geb. op 13-02-1795 te Groningen, overl. op 17-06-1832 te Groningen, zn. van Joris Jans Baptist (zie I.1) en Trientje Obbes (I.2).
Otr. op 01-09-1810 te Groningen, tr. op 23-09-1810 te Groningen Margien Jan van Hulten (II.14), geb. op 01-02-1789 te Groningen, overl. op 18-09-1861 te Groningen, dr. van Wouter van Hulten, tuchthuismeester, en Margaretha Buirma.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje Batist (III.12), naaister, geb. op 24-02-1811 te Groningen, ged. op 03-03-1811 te Groningen, overl. op 29-11-1867 te Groningen.
Tr. (1) op 08-02-1835 te Groningen Jacob Sanders (III.11), weversknecht, ged. op 07-12-1800 te Groningen, overl. op 27-01-1861 te Groningen, zn. van Hindrik Sanders, leerlooijersknecht, en Reimke Pijbes.
Tr. (2) op 09-06-1864 te Groningen Heike Suiver (III.13), militair in Oost Indisch leger, geb. op 12-04-1824 te Groningen, overl. op 23-03-1866 te Groningen, zn. van Evert Suiver en Hindergien Sanders, breidster.

Generatie III

 
III.3    Joris Jan Baptist, sjouwer, arbeider, tabakskerver, geb. op 16-01-1815 te Groningen, overl. op 18-02-1881 te Groningen, zn. van Bernardus Joris Baptist (zie II.10) en Lampke Coller (II.11).
Tr. (1) op 22-10-1835 te Groningen Trientje Vogel (III.4), geb. op 12-05-1818 te Groningen, overl. op 25-09-1851 te Groningen, dr. van Hindrik Vogel, sjouwer, en Eke van Duren.
Tr. (2) op 23-05-1852 te Groningen Johanna de Jong (III.5), dienstmeid, geb. op 21-02-1814 te Groningen, overl. op 06-10-1872 te Groningen, dr. van Jan Christiaan Frederik de Jong en Catharina Hopping.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Hindrik Vogel Baptist (IV.1), geb. op 19-12-1835 te Groningen, overl. op 06-08-1838 te Groningen.
   2. m  Bernardus Baptist (zie IV.2).
   3. m  Hindrik Baptist (zie IV.4).
   4. v  Lammegien Baptist (zie IV.8).
   5. m  Otto Baptist (zie IV.9).
   6. v  Eke Baptist (IV.11), geb. op 21-11-1847 te Groningen, overl. op 28-04-1849 te Groningen.
   7. v  Eke Baptist (IV.12), geb. op 26-02-1850 te Groningen, overl. op 27-09-1852 te Groningen.

Generatie IV

 
IV.2    Bernardus Baptist, tabakskerver, geb. op 21-04-1838 te Groningen, overl. op 27-09-1876 te Rotterdam (ZH), zn. van Joris Jan Baptist (zie III.3) en Trientje Vogel (III.4).
Tr. op 31-05-1863 te Groningen Geertruida Neuver (IV.3), dienstmeid, geb. op 28-01-1840 te Groningen, overl. op 25-02-1897 te Groningen, dr. van Roelf Neuver, boekdrukkersknecht, en Johanna Folke.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trientje Baptist (V.1), geb. op 10-09-1864 te Groningen, overl. op 02-06-1867 te Groningen.
   2. m  Joris Baptist (zie V.2).
   3. v  Trientje Baptist (V.3), geb. op 05-01-1869 te Groningen, overl. op 14-02-1871 te Groningen.
   4. v  Trientje Baptist (V.4), geb. op 23-04-1871 te Groningen, overl. op 07-10-1874 te Groningen.
   5. m  Roelof Baptist (V.5), geb. op 05-09-1873 te Groningen, overl. op 01-05-1911 te Bloemendaal.
   6. m  Bernard Baptist (V.6), geb. op 19-11-1875 te Groningen, overl. op 25-07-1876 te Groningen.
   7. m  Bernard Baptist (V.7), geb. op 09-12-1876 te Groningen.

IV.4    Hindrik Baptist, zolderknecht, azijnkopersknecht, verversknecht, verver, huisschilder, geb. op 18-09-1840 te Groningen, overl. op 19-04-1913 te Groningen, zn. van Joris Jan Baptist (zie III.3) en Trientje Vogel (III.4).
Tr. (1) op 24-05-1863 te Groningen Martha Haverkamp (IV.5), dienstmeid, geb. op 30-07-1838 te Groningen, overl. op 03-09-1887 te Groningen, dr. van Pieter Jan Haverkamp, wever, en Geertje Verheek.
Tr. (2) op 20-08-1890 te Den Haag Petronella (M.) van der Zwart (IV.6), dienstbode, geb. op 26-06-1851 te Leiden, overl. op 29-03-1917 te Groningen, dr. van Petronella van der Zwart.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joris Jan Baptist (zie V.8).
   2. v  Geertje Baptist (V.10), geb. op 12-04-1865 te Groningen, overl. op 07-06-1866 te Groningen.
   3. m  Otto Baptist (zie V.11).

IV.8    Lammegien Baptist, dienstmeid, werkvrouw, geb. op 12-01-1843 te Groningen, overl. op 05-12-1870 te Groningen, dr. van Joris Jan Baptist (zie III.3) en Trientje Vogel (III.4).
Tr. op 28-05-1865 te Groningen Theodorus Zadel (IV.7), zonder, ziekenoppasser, geb. op 25-06-1825 te Leeuwarden, overl. op 08-02-1870 te Groningen, zn. van Matthijs Roelofs Zadel, zadelmaker, en Maria Sibbelis Jarna.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joris Jan van Zadel (V.13), geb. op 14-02-1866 te Groningen.
Tr. (1) op 12-07-1896 te Groningen Henderkien Starke (V.14), geb. op 30-10-1872 te Groningen, overl. voor 1904.
Tr. (2) op 31-05-1903 te Groningen Remmerdina Groenewoud (V.15), geb. op 06-05-1863 te Groningen.
   2. m  Martinus Roelof Zadel (V.16), geb. circa 1868 te Groningen.
Tr. op 19-11-1905 te Groningen Hinderkien Starke (V.17), geb. circa 1878 te Groningen.

IV.9    Otto Baptist, stoelmaker, meubelmaker, geb. op 01-01-1845 te Groningen, overl. op 02-09-1926 te Groningen, zn. van Joris Jan Baptist (zie III.3) en Trientje Vogel (III.4).
Tr. op 26-05-1872 te Groningen Aaltje Reinders (IV.10), dienstmeid, geb. op 17-03-1847 te Groningen, overl. op 19-11-1919 te Groningen, dr. van Reinder Eltjes Reinders, bierbrouwersknecht, en Anna Elizabeth Bruins.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trientje Baptist (zie V.18).
   2. m  Reinder Baptist (V.19), loopknecht, winkelknecht, geb. op 16-04-1875 te Groningen, overl. op 22-01-1963 te Groningen.
   3. m  Joris Baptist (V.20), magazijnknecht, geb. op 04-06-1877 te Groningen, overl. op 24-07-1970 te Groningen.
   4. v  Anna Elizabeth Baptist (V.21), geb. op 04-12-1879 te Groningen, overl. op 16-01-1880 te Groningen.
   5. m  Hendrik Baptist (zie V.22).
   6. m  Machiel Baptist (zie V.24).
   7. v  Anna Elizabeth Baptist (zie V.27).

Generatie V

 
V.2    Joris Baptist, agent van politie, geb. op 24-09-1866 te Groningen, overl. op 01-06-1908 te Groningen, zn. van Bernardus Baptist (zie IV.2) en Geertruida Neuver (IV.3), dienstmeid.
Tr. op 05-07-1896 te Groningen Trientje Baptist (zie V.18).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bernardus Otto Baptist (zie VI.1).
   2. m  Otto Bernardus Baptist (VI.3), geb. op 10-01-1898 te Groningen, overl. op 12-01-1898 te Groningen.
   3. v  Aaltje Baptist (VI.4), geb. op 10-01-1898 te Groningen, overl. op 26-05-1898 te Groningen.

V.8    Joris Jan Baptist, kleermaker, geb. op 04-03-1863 te Groningen, overl. op 19-12-1936 te Groningen, zn. van Hindrik Baptist (zie IV.4) en Martha Haverkamp (IV.5), dienstmeid.
Tr. op 18-03-1886 te Groningen Geesien (Gee) Heidentrijk (V.9), geb. op 27-07-1862 te Vledder (Dr), overl. op 21-02-1950 te Groningen, dr. van Lubbertus Heidentrijk, kleermaker, en Grietje Smids.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hindrik Baptist (VI.5), geb. op 24-09-1886 te Groningen, overl. op 06-01-1892 te Groningen.
   2. m  Lubbertus Baptist (zie VI.6).
   3. m  Otto Baptist (VI.8), koopman, handelsagent, courier van een firma, directeur van een reisbureau, geb. op 28-08-1890 te Groningen, overl. op 30-03-1952 te New-York.
Tr. (1) op 25-04-1919 te Den Haag, sch. op 29-06-1926 Anna Catharina van Gijzel (VI.9).
Tr. (2) op 18-08-1934 Maria Theresia Adriana Rensen (VI.10), geb. op 19-11-1901 te Nijmegen, dr. van Petrus Fransiscus Rensen, coupeur, en Johanna Adriana de Bok.
   4. v  Grietje Baptist (zie VI.12).
   5. v  Martha Baptist (zie VI.14).

V.11    Otto Baptist, kleermaker, coupeur, geb. op 15-06-1867 te Groningen, overl. op 23-05-1951 te Wagenborgen (Termunten, Gr), zn. van Hindrik Baptist (zie IV.4) en Martha Haverkamp (IV.5), dienstmeid.
Tr. op 31-05-1891 te Groningen Habeltje Edelman (V.12), geb. op 09-11-1866 te Dockum, overl. op 24-12-1928 te Groningen, dr. van Jan Jakobs Edelman, bediende, en Hiltje de Boer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hindrik Baptist (zie VI.15).
   2. m  Jan Jacobus Baptist (VI.17), geb. op 23-05-1896 te Groningen, overl. op 16-01-1939 te Zuidlaren (Dr).

V.18    Trientje Baptist, geb. op 23-03-1873 te Groningen, overl. op 07-06-1962 te Groningen, dr. van Otto Baptist (zie IV.9) en Aaltje Reinders (IV.10), dienstmeid.
Tr. op 05-07-1896 te Groningen Joris Baptist (zie V.2).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder V.2).
 
V.22    Hendrik Baptist, kleermaker, geb. op 28-11-1880 te Groningen, overl. op 28-04-1968 te Groningen, zn. van Otto Baptist (zie IV.9) en Aaltje Reinders (IV.10), dienstmeid.
Tr. op 24-05-1906 te Groningen Johanna Meijer (V.23), geb. op 07-05-1883 te Groningen, overl. op 01-02-1974 te Groningen, dr. van Johan Casper Meijer, sigarenmaker, en Eeland Catharina van der Molen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Otto Baptist (VI.18), kleermaker, geb. op 25-02-1907 te Groningen, overl. op 16-11-1979 te Groningen.
Tr. op 08-11-1937 te Groningen Grietje Fokkens (VI.19), geb. op 12-04-1909 te Groningen, dr. van Arnold Fokkens, huisschilder, en Ietske de Jong.
   2. v  Eeland Catharina Baptist (zie VI.21).

V.24    Machiel Baptist, behanger, geb. op 09-05-1883 te Groningen, overl. op 13-01-1962 te Ogden (Weber, Utha, USA), zn. van Otto Baptist (zie IV.9) en Aaltje Reinders (IV.10), dienstmeid.
Tr. op 26-05-1907 te Groningen Grietje Zijlstra (V.25), geb. op 29-05-1884 te Groningen, overl. op 25-02-1962 te Ogden (Weber, Utha, USA), dr. van Hindrik Zijlstra, conducteur, en Hendrikje Otter.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Otto Baptist (zie VI.22).

V.27    Anna Elizabeth Baptist, geb. op 28-05-1890 te Groningen, overl. op 04-12-1951 te Groningen, dr. van Otto Baptist (zie IV.9) en Aaltje Reinders (IV.10), dienstmeid.
Tr. op 14-08-1913 te Groningen Gerrit Hillebrands (V.26), kleermaker, geb. op 12-05-1888 te Groningen, overl. op 18-09-1971 te Groningen, zn. van Hendrik Hillebrands, schilder, en Grietje Schaap.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Grietje Hillebrandts (VI.25), geb. op 29-08-1914 te Groningen.
Rel. A. Mik (VI.24).
   2. v  Aaltje Hillebrandts (VI.27), geb. op 22-09-1920 te Groningen.
Rel. J. Voorenkamp (VI.26).

Generatie VI

 
VI.1    Bernardus Otto Baptist, kleermaker, geb. op 17-12-1896 te Groningen, zn. van Joris Baptist (zie V.2) en Trientje Baptist (zie V.18).
Tr. op 26-04-1917 te Groningen Antje Anjewierden (VI.2), geb. op 10-08-1897 te Groningen, dr. van Dirk Anjewierden, grafdelver, en Doetje Helmus.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joris Baptist (VII.1), geb. op 02-08-1917 te Groningen.

VI.6    Lubbertus Baptist, klerk, hoofdambt ter gem. secretarie, geb. op 21-05-1888 te Groningen, overl. op 29-04-1951 te Zutphen, zn. van Joris Jan Baptist (zie V.8) en Geesien (Gee) Heidentrijk (V.9).
Tr. op 27-01-1916 te Groningen Jantje Johanna van Haren (VI.7), geb. op 17-07-1890 te Groningen, overl. op 27-12-1949 te Zutphen, dr. van Waalko van Haren en Johanna Christina Busselman.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joris Jan Baptist (VII.2), geb. op 18-04-1919 te Zutphen, overl. op 15-09-2003 te Baarn.

VI.12    Grietje Baptist, onderwijzeres, geb. op 10-06-1894 te Groningen, overl. op 16-02-1983 te Groningen, dr. van Joris Jan Baptist (zie V.8) en Geesien (Gee) Heidentrijk (V.9).
Tr. op 16-05-1917 te Groningen Hijlke Hijlkema (VI.11), steenfabrikant, journalist, geb. op 18-11-1887 te Groningen, overl. op 05-06-1960 te Groningen, zn. van Hijlke Hijlkema en Maria Adriana de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Adriana (Riet) Hijlkema (VII.3), geb. op 06-05-1919 te Groningen, overl. op 17-10-1981.
   2. m  Joris Jan Hijlkema (VII.4), geb. op 10-07-1921 te Groningen.

VI.14    Martha Baptist, geb. op 17-07-1898 te Groningen, overl. op 18-11-1982 te Groningen, dr. van Joris Jan Baptist (zie V.8) en Geesien (Gee) Heidentrijk (V.9).
Tr. op 15-03-1926 te Groningen Izebrand Sikkema (VI.13), geb. op 22-05-1899 te Groningen, overl. op 24-05-1971 te Groningen, zn. van R. Sikkema en Maria van Weering.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roelf Lubertus Sikkema (VII.5), geb. op 20-05-1931 te Groningen.
Tr. op 29-06-1956 te Chester (Groot Britannië) B. Gore (VII.6).

VI.15    Hindrik Baptist, kantoorbediende, ambtenaar bij kantoor Gewestelijk Arbeidsbureau te Groningen, geb. op 20-10-1892 te Groningen, overl. op 12-02-1956 te Delfzijl, zn. van Otto Baptist (zie V.11) en Habeltje Edelman (V.12).
Tr. op 30-04-1919 te Delfzijl (Gr) Geertje Niestern (VI.16), geb. op 06-11-1894 te Hoogezand (Gr), overl. op 04-10-1981 te Farnsum, Delfzijl (Gr), dr. van Berend Niestern en Johanna te Velde.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Habelina Bertha Baptist (zie VII.8).

VI.21    Eeland Catharina Baptist, geb. op 14-09-1913 te Groningen, overl. op 28-11-2006 te Groningen, dr. van Hendrik Baptist (zie V.22) en Johanna Meijer (V.23).
Tr. op 03-03-1947 te Groningen Marinus Albertus Beukers (VI.20), geb. op 08-05-1901 te Ootmarsum, overl. op 21-11-1987 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus Albertus Antonius (Henk) Beukers (VII.9), geb. op 18-05-1951 te Groningen.
Rel. Annie (VII.10).
   2. v  Euphemia Johanna Maria (Phemy) Beukers (VII.12), geb. op 18-05-1951 te Groningen.
Rel. Antonio (VII.11).

VI.22    Otto Baptist, geb. op 09-03-1908 te Groningen, overl. op 21-04-1972 te Ogden (Weber, Utha, USA), zn. van Machiel Baptist (zie V.24) en Grietje Zijlstra (V.25).
Tr. op 17-05-1933 te Salt Lake City (Salt Lake, Utah, USA) Antje (Annie) Hansen (VI.23), geb. op 08-04-1910 te Ogden (Weber, Utha, USA), overl. op 29-03-1987 te Ogden (Weber, Utha, USA), dr. van Willem Hansen en Eelje Kap.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marjorie Ann Baptist (VII.14), geb. op 26-10-1934 te Ogden (Weber, Utha, USA).
Tr. op 03-04-1953 te Elko (Clark, Nevada, USA) Larry Arnold McGlone (VII.13).
   2. m  Michael Otto Baptist (VII.15), geb. op 07-09-1938 te Ogden (Weber, Utha, USA).
Tr. op 05-05-1961 te Logan (Cache, Utah, USA) Karen Ann Crosbie (VII.16).
   3. v  Patricia Lynn (Pat) Baptist (VII.18), geb. op 16-03-1946 te Ogden (Weber, Utha, USA).
Tr. op 22-03-1967 te Ogden (Weber, Utha, USA), sch. op 21-07-1975 te Ogden (Weber, Utha, USA) Dennis LeRoy Crezee (VII.17).

Generatie VII

 
VII.8    Habelina Bertha Baptist, typiste, hulp in de huishouding, geb. op 18-05-1920 te Arnhem, overl. op 13-01-1978 te Brummen, dr. van Hindrik Baptist (zie VI.15) en Geertje Niestern (VI.16).
Tr. op 23-02-1946 te Delfzijl (Gr) Willem Meijer (VII.7), geb. op 04-11-1919 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerard Meijer (zie VIII.1).
   2. m  Henk Meijer (VIII.3).
Rel. Dia (VIII.4).

Generatie VIII

 
VIII.1    Gerard Meijer, zn. van Willem Meijer (VII.7) en Habelina Bertha Baptist (zie VII.8).
Rel. Mieke (VIII.2).
Uit deze relatie:
   1. v  Monique Meijer (IX.1).
   2. v  Marjolijn Meijer (IX.2).

Homepage |


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software